BIC Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft Filiale Windischgarsten


Nazwa:
BIC:
Miasto:
Kod pocztowy:
Kraj:
Szukaj również oddziałów banku


BIC / SWIFT:ASPKAT2LXXX   Austria
Nazwa banku:Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft Filiale Windischgarsten

Kraj:Austria

Ulica:Bahnhofstraße 10
Kod pocztowy:4580
Miasto:Windischgarsten
Stan:Oberösterreich

Telefon:+43 (0)50100 40242
Fax:+43 (0)50100 940242

Oddział:Tak

BIC Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft Filiale Windischgarsten (Austria) (kodu SWIFT)

Kod BIC banku Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft Filiale Windischgarsten w miejscowości Windischgarsten to ASPKAT2LXXX. Skrót BIC oznacza 'Kod identyfikacyjny podmiotu' (ang. 'Business Identifier Code'), dawniej był to 'Kod identyfikacyjny banku' (ang. 'Bank Identifier Code'). Jest to ustandaryzowany międzynarodowo kod identyfikujący oddziały w transakcjach płatniczych. Jest on używany przez instytucje kredytowe, brokerów oraz podobne im firmy na całym świecie i jednoznacznie identyfikuje każdą ze stron, które bezpośrednio lub pośrednio uczestniczą w transakcjach płatniczych. W transakcjach płatniczych kod BIC / SWIFT BIC jest używany w połączeniu z numerem IBAN ('Międzynarodowy numer rachunku bankowego', ang. 'International Bank Account Number'), przy czym BIC identyfikuje bank, a IBAN - posiadany w nim rachunek.

Z kolei IBAN składa się z następujących elementów:

  1. Dwie litery oznaczające kod kraju.
  2. Dwie cyfry jako kod zabezpieczający. Obejmują one kombinacje od 02 do 98. Wykorzystanie kodu zabezpieczającego pozwala na rozpoznanie kodu kraju przy błędnym wpisaniu jednej z liter. Nawet przy kilku błędach indywidualnie przypisane cyfry pozwalają niemal zawsze poprawnie rozpoznać kraj.
  3. Seria znaków identyfikująca właściwe konto, znana również jako BBAN ('Podstawowy numer konta bankowego', ang. 'Basic Bank Account Number'). W większości krajów składa się z samych cyfr. Zwykle jest to kod banku oraz numer konta.

Na przykładzie fikcyjnego konta o numerze 123449600 z kodem banku 20320, numer IBAN będzie podobny do tego: AT99 2032 0123 4496 00. Aby ułatwić odczytywanie numeru IBAN, zwykle jest on dzielony na czteroznakowe segmenty. IBAN może mieć do 34 znaków, jednak w większości krajów jest on krótszy.

Jak widzisz sam IBAN zawiera w sobie kod jednoznacznie identyfikujący dany bank. Na przykład dla banku Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft Filiale Windischgarsten jego kod to 20320. Dlatego też kod BIC, w naszym przypadku ASPKAT2LXXX, nie jest wymagany dla transakcji przeprowadzanych na terenie Europy, sam IBAN jest wystarczający. Podanie dodatkowo kodu BIC lub SWIFT jest wymagane jedynie w przypadku, gdy jeden z banków biorących udział w transakcji posiada siedzibę poza Europą, w której obowiązuje system SWIFT.

Kod BIC również zawiera kod kraju. W przeciwieństwie do numeru IBAN, nie jest on umieszczony na początku, lecz na pozycji 5 i 6. Przykładowo dla kodu BIC ASPKAT2LXXX jest to AT. W nielicznych przypadkach kod kraju z numeru IBAN może się różnić od tego użytego w kodzie BIC ze względu na zastosowanie różnych standardów.

BIC zawiera od 8 do 11 znaków i nie obejmuje osobnego kodu zabezpieczającego. W odróżnieniu od numeru IBAN, BIC, poza długością, można sprawdzić, konsultując, czy znajduje się on w spisie BIC, regularnie aktualizowanym przez SWIFT. Z drugiej strony w przypadku numeru IBAN istnieje możliwość zastosowania procedury matematycznej, aby sprawdzić, czy jest on poprawny formalnie, wykorzystując zawarty w nim kod zabezpieczający. Mogą istnieć tylko formalnie poprawne numery IBAN. Jednakże tylko dany bank może potwierdzić, czy powiązany z nim konkretny IBAN tak naprawdę istnieje. Numery IBAN, które już nie istnieją lub zostały sfałszowane, nie mogą być rozpoznane za pomocą kodu zapezpieczającego.

Ich siedzibą jest bank Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft Filiale Windischgarsten w miejscowości Windischgarsten. Natomiast Windischgarsten znajduje się w kraju Austria. Z bankiem Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft Filiale Windischgarsten można się skontaktować telefonicznie pod numerem 050100/40242.


Nie możemy zagwarantować trafności danych.

Data danych: 06/2024