BIC Bausparkasse der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft Bausparcenter Oberwart


Nazwa:
BIC:
Miasto:
Kod pocztowy:
Kraj:
Szukaj również oddziałów banku


BIC / SWIFT:BAOSATWWXXX   Austria
Nazwa banku:Bausparkasse der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft Bausparcenter Oberwart

Kraj:Austria

Ulica:Schulgasse 44
Kod pocztowy:7400
Miasto:Oberwart
Stan:Burgenland

Telefon:+43 (0)50100 26760
Fax:+43 (0)50100 926760

Oddział:Tak

BIC Bausparkasse der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft Bausparcenter Oberwart (Austria) (kodu SWIFT)

Kod BIC banku Bausparkasse der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft Bausparcenter Oberwart w miejscowości Oberwart to BAOSATWWXXX. Skrót BIC oznacza 'Kod identyfikacyjny podmiotu' (ang. 'Business Identifier Code'), dawniej był to 'Kod identyfikacyjny banku' (ang. 'Bank Identifier Code'). Jest to ustandaryzowany międzynarodowo kod identyfikujący oddziały w transakcjach płatniczych. Jest on używany przez instytucje kredytowe, brokerów oraz podobne im firmy na całym świecie i jednoznacznie identyfikuje każdą ze stron, które bezpośrednio lub pośrednio uczestniczą w transakcjach płatniczych. W transakcjach płatniczych kod BIC / SWIFT BIC jest używany w połączeniu z numerem IBAN ('Międzynarodowy numer rachunku bankowego', ang. 'International Bank Account Number'), przy czym BIC identyfikuje bank, a IBAN - posiadany w nim rachunek.

Z kolei IBAN składa się z następujących elementów:

  1. Dwie litery oznaczające kod kraju.
  2. Dwie cyfry jako kod zabezpieczający. Obejmują one kombinacje od 02 do 98. Wykorzystanie kodu zabezpieczającego pozwala na rozpoznanie kodu kraju przy błędnym wpisaniu jednej z liter. Nawet przy kilku błędach indywidualnie przypisane cyfry pozwalają niemal zawsze poprawnie rozpoznać kraj.
  3. Seria znaków identyfikująca właściwe konto, znana również jako BBAN ('Podstawowy numer konta bankowego', ang. 'Basic Bank Account Number'). W większości krajów składa się z samych cyfr. Zwykle jest to kod banku oraz numer konta.

Na przykładzie fikcyjnego konta o numerze 111104276 z kodem banku 24012, numer IBAN będzie podobny do tego: AT99 2401 2111 1042 76. Aby ułatwić odczytywanie numeru IBAN, zwykle jest on dzielony na czteroznakowe segmenty. IBAN może mieć do 34 znaków, jednak w większości krajów jest on krótszy.

Jak widzisz sam IBAN zawiera w sobie kod jednoznacznie identyfikujący dany bank. Na przykład dla banku Bausparkasse der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft Bausparcenter Oberwart jego kod to 24012. Dlatego też kod BIC, w naszym przypadku BAOSATWWXXX, nie jest wymagany dla transakcji przeprowadzanych na terenie Europy, sam IBAN jest wystarczający. Podanie dodatkowo kodu BIC lub SWIFT jest wymagane jedynie w przypadku, gdy jeden z banków biorących udział w transakcji posiada siedzibę poza Europą, w której obowiązuje system SWIFT.

Kod BIC również zawiera kod kraju. W przeciwieństwie do numeru IBAN, nie jest on umieszczony na początku, lecz na pozycji 5 i 6. Przykładowo dla kodu BIC BAOSATWWXXX jest to AT. W nielicznych przypadkach kod kraju z numeru IBAN może się różnić od tego użytego w kodzie BIC ze względu na zastosowanie różnych standardów.

BIC zawiera od 8 do 11 znaków i nie obejmuje osobnego kodu zabezpieczającego. W odróżnieniu od numeru IBAN, BIC, poza długością, można sprawdzić, konsultując, czy znajduje się on w spisie BIC, regularnie aktualizowanym przez SWIFT. Z drugiej strony w przypadku numeru IBAN istnieje możliwość zastosowania procedury matematycznej, aby sprawdzić, czy jest on poprawny formalnie, wykorzystując zawarty w nim kod zabezpieczający. Mogą istnieć tylko formalnie poprawne numery IBAN. Jednakże tylko dany bank może potwierdzić, czy powiązany z nim konkretny IBAN tak naprawdę istnieje. Numery IBAN, które już nie istnieją lub zostały sfałszowane, nie mogą być rozpoznane za pomocą kodu zapezpieczającego.

Ich siedzibą jest bank Bausparkasse der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft Bausparcenter Oberwart w miejscowości Oberwart. Natomiast Oberwart znajduje się w kraju Austria. Z bankiem Bausparkasse der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft Bausparcenter Oberwart można się skontaktować telefonicznie pod numerem 050100/26760.


Nie możemy zagwarantować trafności danych.

Data danych: 03/2024