BIC Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z O.O. o Wyznaczonym Przedmiocie Dział, Warszawa


Nazwa:
BIC:
Miasto:
Kod pocztowy:
Kraj:
Szukaj również oddziałów banku


BIC / SWIFT:DEUTPLPXXXX   Polska
Nazwa banku:Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z O.O. o Wyznaczonym Przedmiocie Dział

Kraj:Polska

Ulica:ul. Puławska 17
Kod pocztowy:02-515
Miasto:Warszawa

Telefon:+48 22 3813000
Fax:+48 22 3813810

Oddział:Tak

BIC Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z O.O. o Wyznaczonym Przedmiocie Dział, Warszawa (Polska) (kodu SWIFT)

Kod BIC banku Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z O.O. o Wyznaczonym Przedmiocie Dział w miejscowości Warszawa to DEUTPLPXXXX. Skrót BIC oznacza 'Kod identyfikacyjny podmiotu' (ang. 'Business Identifier Code'), dawniej był to 'Kod identyfikacyjny banku' (ang. 'Bank Identifier Code'). Jest to ustandaryzowany międzynarodowo kod identyfikujący oddziały w transakcjach płatniczych. Jest on używany przez instytucje kredytowe, brokerów oraz podobne im firmy na całym świecie i jednoznacznie identyfikuje każdą ze stron, które bezpośrednio lub pośrednio uczestniczą w transakcjach płatniczych. W transakcjach płatniczych kod BIC / SWIFT BIC jest używany w połączeniu z numerem IBAN ('Międzynarodowy numer rachunku bankowego', ang. 'International Bank Account Number'), przy czym BIC identyfikuje bank, a IBAN - posiadany w nim rachunek.

Z kolei IBAN składa się z następujących elementów:

  1. Dwie litery oznaczające kod kraju.
  2. Dwie cyfry jako kod zabezpieczający. Obejmują one kombinacje od 02 do 98. Wykorzystanie kodu zabezpieczającego pozwala na rozpoznanie kodu kraju przy błędnym wpisaniu jednej z liter. Nawet przy kilku błędach indywidualnie przypisane cyfry pozwalają niemal zawsze poprawnie rozpoznać kraj.
  3. Seria znaków identyfikująca właściwe konto, znana również jako BBAN ('Podstawowy numer konta bankowego', ang. 'Basic Bank Account Number'). W większości krajów składa się z samych cyfr. Zwykle jest to kod banku oraz numer konta.

Na przykładzie fikcyjnego konta o numerze 456789364 z kodem banku 24100001, numer IBAN będzie podobny do tego: PL99 2410 0001 4567 8936 4. Aby ułatwić odczytywanie numeru IBAN, zwykle jest on dzielony na czteroznakowe segmenty. IBAN może mieć do 34 znaków, jednak w większości krajów jest on krótszy.

Jak widzisz sam IBAN zawiera w sobie kod jednoznacznie identyfikujący dany bank. Na przykład dla banku Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z O.O. o Wyznaczonym Przedmiocie Dział jego kod to 24100001. Dlatego też kod BIC, w naszym przypadku DEUTPLPXXXX, nie jest wymagany dla transakcji przeprowadzanych na terenie Europy, sam IBAN jest wystarczający. Podanie dodatkowo kodu BIC lub SWIFT jest wymagane jedynie w przypadku, gdy jeden z banków biorących udział w transakcji posiada siedzibę poza Europą, w której obowiązuje system SWIFT.

Kod BIC również zawiera kod kraju. W przeciwieństwie do numeru IBAN, nie jest on umieszczony na początku, lecz na pozycji 5 i 6. Przykładowo dla kodu BIC DEUTPLPXXXX jest to PL. W nielicznych przypadkach kod kraju z numeru IBAN może się różnić od tego użytego w kodzie BIC ze względu na zastosowanie różnych standardów.

BIC zawiera od 8 do 11 znaków i nie obejmuje osobnego kodu zabezpieczającego. W odróżnieniu od numeru IBAN, BIC, poza długością, można sprawdzić, konsultując, czy znajduje się on w spisie BIC, regularnie aktualizowanym przez SWIFT. Z drugiej strony w przypadku numeru IBAN istnieje możliwość zastosowania procedury matematycznej, aby sprawdzić, czy jest on poprawny formalnie, wykorzystując zawarty w nim kod zabezpieczający. Mogą istnieć tylko formalnie poprawne numery IBAN. Jednakże tylko dany bank może potwierdzić, czy powiązany z nim konkretny IBAN tak naprawdę istnieje. Numery IBAN, które już nie istnieją lub zostały sfałszowane, nie mogą być rozpoznane za pomocą kodu zapezpieczającego.

Ich siedzibą jest bank Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z O.O. o Wyznaczonym Przedmiocie Dział w miejscowości Warszawa. Natomiast Warszawa znajduje się w kraju Polska. Z bankiem Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z O.O. o Wyznaczonym Przedmiocie Dział można się skontaktować telefonicznie pod numerem 22 3813000.


Nie możemy zagwarantować trafności danych.

Data danych: 04/2024