BIC Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft Filiale Bad Mitterndorf


Nazwa:
Kraj:
IBAN:
BIC:
Miasto:
Kod pocztowy:
Szukaj również oddziałów banku


BIC / SWIFT:STSPAT2GXXX   Austria
Nazwa banku:Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft Filiale Bad Mitterndorf

Kraj:Austria

Ulica:Bad Mitterndorf 348
Kod pocztowy:8983
Miasto:Bad Mitterndorf
Stan:Steiermark

Telefon:+43 (0)50100 36218
Fax:+43 (0)50100 936218

Oddział:Tak

BIC Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft Filiale Bad Mitterndorf (Austria) (kodu SWIFT)

Kod BIC banku Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft Filiale Bad Mitterndorf w miejscowości Bad Mitterndorf to STSPAT2GXXX. Skrót BIC oznacza 'Kod identyfikacyjny podmiotu' (ang. 'Business Identifier Code'), dawniej był to 'Kod identyfikacyjny banku' (ang. 'Bank Identifier Code'). Jest to ustandaryzowany międzynarodowo kod identyfikujący oddziały w transakcjach płatniczych. Jest on używany przez instytucje kredytowe, brokerów oraz podobne im firmy na całym świecie i jednoznacznie identyfikuje każdą ze stron, które bezpośrednio lub pośrednio uczestniczą w transakcjach płatniczych. W transakcjach płatniczych kod BIC / SWIFT BIC jest używany w połączeniu z numerem IBAN ('Międzynarodowy numer rachunku bankowego', ang. 'International Bank Account Number'), przy czym BIC identyfikuje bank, a IBAN - posiadany w nim rachunek.

Z kolei IBAN składa się z następujących elementów:

  1. Dwie litery oznaczające kod kraju.
  2. Dwie cyfry jako kod zabezpieczający. Obejmują one kombinacje od 02 do 98. Wykorzystanie kodu zabezpieczającego pozwala na rozpoznanie kodu kraju przy błędnym wpisaniu jednej z liter. Nawet przy kilku błędach indywidualnie przypisane cyfry pozwalają niemal zawsze poprawnie rozpoznać kraj.
  3. Seria znaków identyfikująca właściwe konto, znana również jako BBAN ('Podstawowy numer konta bankowego', ang. 'Basic Bank Account Number'). W większości krajów składa się z samych cyfr. Zwykle jest to kod banku oraz numer konta.

Na przykładzie fikcyjnego konta o numerze 604937984 z kodem banku 20815, numer IBAN będzie podobny do tego: AT99 2081 5604 9379 84. Aby ułatwić odczytywanie numeru IBAN, zwykle jest on dzielony na czteroznakowe segmenty. IBAN może mieć do 34 znaków, jednak w większości krajów jest on krótszy.

Jak widzisz sam IBAN zawiera w sobie kod jednoznacznie identyfikujący dany bank. Na przykład dla banku Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft Filiale Bad Mitterndorf jego kod to 20815. Dlatego też kod BIC, w naszym przypadku STSPAT2GXXX, nie jest wymagany dla transakcji przeprowadzanych na terenie Europy, sam IBAN jest wystarczający. Podanie dodatkowo kodu BIC lub SWIFT jest wymagane jedynie w przypadku, gdy jeden z banków biorących udział w transakcji posiada siedzibę poza Europą, w której obowiązuje system SWIFT.

Kod BIC również zawiera kod kraju. W przeciwieństwie do numeru IBAN, nie jest on umieszczony na początku, lecz na pozycji 5 i 6. Przykładowo dla kodu BIC STSPAT2GXXX jest to AT. W nielicznych przypadkach kod kraju z numeru IBAN może się różnić od tego użytego w kodzie BIC ze względu na zastosowanie różnych standardów.

BIC zawiera od 8 do 11 znaków i nie obejmuje osobnego kodu zabezpieczającego. W odróżnieniu od numeru IBAN, BIC, poza długością, można sprawdzić, konsultując, czy znajduje się on w spisie BIC, regularnie aktualizowanym przez SWIFT. Z drugiej strony w przypadku numeru IBAN istnieje możliwość zastosowania procedury matematycznej, aby sprawdzić, czy jest on poprawny formalnie, wykorzystując zawarty w nim kod zabezpieczający. Mogą istnieć tylko formalnie poprawne numery IBAN. Jednakże tylko dany bank może potwierdzić, czy powiązany z nim konkretny IBAN tak naprawdę istnieje. Numery IBAN, które już nie istnieją lub zostały sfałszowane, nie mogą być rozpoznane za pomocą kodu zapezpieczającego.

Ich siedzibą jest bank Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft Filiale Bad Mitterndorf w miejscowości Bad Mitterndorf. Natomiast Bad Mitterndorf znajduje się w kraju Austria. Z bankiem Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft Filiale Bad Mitterndorf można się skontaktować telefonicznie pod numerem 050100/36218.


Nie możemy zagwarantować trafności danych.

Data danych: 06/2022