Szukaj i usuń podwójne adresy


Oprogramowanie umożliwiające szukanie
i usuwanie podwójnych adresów

Czy regularnie pracujesz z danymi, takimi jak listy adresowe do celów marketingowych? Jeśli tak, prawdopodobnie znasz problem, że zduplikowane wpisy są często trudne do zidentyfikowania, zwłaszcza jeśli są to nazwy firm lub osób fizycznych. Albo problem łączenia danych z różnych źródeł. Rozwiązaniem mogą być te innowacyjne produkty:

  • DedupeWizard 8: łatwy w obsłudze program umożliwiający, bez specjalnej wiedzy fachowej, szukanie podwójnych adresów w Excel. Podwójnych adresów można szukać w adresach pocztowych, numerach telefonów i/lub adresach e-mailowych, nie tylko w jednej liście, ale również między dwoma listami adresowymi, jak to jest potrzebne np. w listach reklamowych. Przetwarzane mogą być tylko pliki Excel.
  • DataQualityTools 8: DataQualityTools daje nam w porównaniu z DedupeWizard dalsze możliwości w szukaniu podwójnych adresów i ponadto jeszcze cały szereg dodatkowych funkcji do przygotowywania plików adresowych, jak n.p. funkcja łączenia pól danych. Przetwarzane mogą być oprócz plików Excel również ACCESS, dBase, pliki tekstowe, VistaDB i servery bazy danych, takie jak MS SQL Server, ORACLE, MySQL i PostgreSQL.
  • BatchDeduplicator 8: BatchDeduplicator posiada w gruncie rzeczy takie same funkcje w poszukiwaniu podwójnych adresów jak DataQualityTools. Tak jak i w przypadku DataQualityTools można również i tu - z reguły - bez problemu przetwarzać kilka milionów zbiorów danych. Takie projekty mogą być realizowane w specjalnym czasie wykonania i startować regularnie, np. w każdy wtorek o godz. 17:00.

więcej informacji: www.dataqualityapps.com