Usługi na niniejszej stronie świadczone są bezpłatnie. Rejestracja nie jest konieczna do korzystania z nich. Nie istnieją więc dane osobowe, które mogłyby być przechowywane. Wszelkie dane wprowadzone w celu wyszukania banku lub sprawdzenia numeru IBAN są usuwane natychmiast po wykonaniu odpowiedniej funkcji.

Thomas Hainke, Dipl. Inform. Univ.